הצטרפות להתאגדות העסקים

 

רקע: 

התאגדות העסקים  הנה עמותה רשומה . העמותה הוקמה בכדי לאגד את כל בעלי העסקים בישראל ולהוות שופר אמיתי ונטול אינטרס פוליטי בייצוג מול המחוקק . 

בעמותה מתקיימות אחת לשנה אספות כלליות נבחר וועד המנהל וכלל בעלי התפקידים  

העמותה אינה מתוקצבת ואינה נתונה ללחצים פוליטיים או ציבוריים ולאור כך אכן מצליחה לשמור על ניקיון וייצוג אמתי ונטול אינטרסים של כלל בעלי העסקים . 

העמותה פועלת מתוך החזון שאומר : בעלי עסקים חזקים יסייעו לבעלי עסקים אשר זקוקים לסיוע, כיוון שכולנו מוזנים ומזינים האחד את השני כרשת של ספק- לקוח.

שנת 2016-2017 שברו שיא של כל הזמנים בכמות העסקים שנסגרו – 43,000 עסקים ! 

מדובר על כ- 3500 בעלי עסקים אשר נפלטים למעגל התעסוקה מידי  חודש  ,ללא כל רשת ביטחון או זכאות לדמי אבטלה . 

שנת 2016-2017 שברו גם שיא של כל הזמנים בכמות הצעות החוק אשר הונחו על שולחן הכנסת – מעל מאה הצעות חוק אשר מייצרות אפליה בזכויות בעלי העסקים והעמסת עלויות בלתי אפשרית.

העמותה נלחמת במישור הרגולטורי וכראייה ניתן לראות שלמרות כמות הניסיונות לחקיקה פוגעת  בפועל עברו אך ורק חמישה  חוקים מתוך מעל מאה הצעות חוק. 

העמותה מפעילה מערך סיוע שטח המעניק סבסוד של מעל 90% לליווי עסקי ושיווקי פרטני ,מערך משפטי וקו טלפוני לסיוע 24 שעות ביממה . 

כמו כן ,מפעילה מערך הדרכה ,מכללה לעסקים הכוללת הכשרות מקצועיות עם מגוון מלגות לעצמאים, קורסי יזמות מסובסדים , מועדון נטוורקטינג ועוד. 

רק איגוד חזק של כלל העצמאים בישראל יוביל לשינוי ושיפור הצלחת המגזר העסקי כולו ! 

פועלה המרכזי של התאגדות העסקים:

 • ייצוג מול המחוקק – הסדרת מעמד העצמאים והעסקים בישראל בכל הקשור לחוקים מפלים כגון : שוטף 30,דמי לידה ,אבטלה ,פנסיה ,שכר מילואים לעצמאים ועוד . 
 • הפעלת מערך  סיוע לעסקים בקשיים הכולל :סיוע משפטי ,סיוע וליווי בנקאי ,תמיכה מלאה בעסקים במשבר ובכלל 
 • הפעלת מערך חניכה ,ליווי ותמיכה לבעלי עסקים דרך : השתלמויות ,כנסים מקצועיים ,קורסים ,מועדון נטוורקינג ועוד. 
 • הקמת איגודים לכל תחום עסקי מוביל והוזלת שירותים נדרשים  
 • הקמת מערך שיווק כלל ארצי לתמיכה בכל העסקים החברים בהתאגדות  
 • ייצוג כולל במקרים כלליים ופרטניים אשר יש בהם השפעה חדש על המגזר העסקי הקטנים כגון : מבצעים צבאיים ,מצבים ביטחוניים , שינוי וסגירת תשתיות ועוד 
 • הפעלת קרן הלוואות ייחודית לעסקים אשר זקוקים לסיוע כספי מידי . 
 • חטיבת יועצים עסקיים – ליווי ותמיכה מלאה בהיבטים שיווקיים ופיננסיים 

חברות בהתאגדות העסקים:

ליווי ופיקוח מלא

חברי התאגדות העסקים מצטרפים לחממת ליווי ,פיקוח ותמיכה מלאה . 

עם הצטרפות חבר חדש ,העסק זכאי להתייעצות וקו סיוע ישיר מול מערך משפטי, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בנוגע לרישוי וביטוח, ייעוץ בנוגע למיסוי ועוד.  

 

ייעוץ מסובסד

כל חבר התאגדות זכאי באופן אוטומטי ל-10 שעות ייעוץ עסקי הכולל ייעוץ שיווקי, פיננסי ובנקאי בעלות מסובסדת.

 

מערך סדנאות

הצטרפות לאינדקס העסקי של התאגדות העסקים.
כניסה לכנס השנתי.
כניסה לסדנאות רבעוניות (עד 4 בשנה).
אפשרויות פרסום במערכי השיווק של התאגדות העסקים הקטנים.

רגולציה ועדכונים שוטפים

ייצוג רגולטורי מלא מול המחוקק ומול כל גוף מוסדי אשר פועל באופן שפוגע במגזר העסקי.

אני, החתום/ה מטה, מבקש/ת בזאת להצטרף לעמותה להתאגדות העסקים הקטנים, ע.ר 580598647. 

 1. ידוע לי, כי הוועד המנהל רשאי להחליט, בכל עת, לפי שיקול דעתו, על הפסקת חברותי בעמותה, במידה והתנהגותי לא תעמוד בכללי ההתנהגות בעמותה, או במידה ואנצל לרעה את מעמדי כחבר עמותה. 
 2. ידוע לי, כי במידה וחברותי תיפסק מכל סיבה שהיא, לא אוכל ליהנות מהזכויות המוקנות לחבר עמותה. 
 3. ידוע לי כי העמותה תהיה רשאיות לשנות את התנאים שבהסכם זה ו/או את השירות, ו/או את היקף השירות להקטינו ו/או להפסיקו בהודעה בכתב שתינתן לי לפחות 14 יום לפני כניסת השינוי לתוקפו, למעט במקרים חריגים לצורך הגנה על העמותה ו/או עליי, בהם תהיה רשאית לעשות זאת לאלתר. 
 4. ידועים לי מטרות העמותה ותקנונה. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
לתשלום