מהי חשבונית עצמית ? / קרולין אוחיון עובד

שתפו בפייסבוק
צייצו בטוויטר
שתפו בקהילה העסקית שלכם

מדובר בחשבונית שהעצמאי/ת מוציא או שמנפיק בעצמו. אותו עצמאי/ת הם אלא שידווחו על העסקה , גם ישלמו וגם יקזזו את המע”מ בגין ההוצאה על העסקה שכן אצל העצמאי/ת מדובר בהוצאה המדווחת למס הכנסה כהוצאה מוכרת .

מדוע צריך להוציא חשבונית עצמית ?
כאשר אנחנו ,בתור בעלי עסקים נתקלים במצב שעלינו לשלם בין אם מדובר בתשלום חד פעמי או תשלום מתמשך לאדם פרטי שאיננו מסווג כעוסק מורשה /עוסק פטור/חברה בע”מ /עמותה וכו …
ורכשנו מאותו אדם בין אם זה שרות או מוצר שסיפק עבורנו אנו נתקלים במצב בעייתי שאותו עוסק לא יכול לספק לנו מסמך כגון חשבונית /קבלה המעידים על כך ששילמנו לו בעבור המוצר/ השרות שסיפק לנו .ולכן גם לא נוכל לדווח עליה וגם לא תהיה לנו ההוצאה מוכרת בספרי העסק על ידי רשויות המס .
בכדי למנוע מצב אבסורד שבו לצד אחד הדבר יהווה בעבורו הכנסה ולצד השני לא תוכר ההוצאה המחוקק אפשר להנפיק מסמך שנקרא “חשבונית עצמית” שתעיד על כך שבוצע תשלום לאותו אדם פרטי ולמשלם יהיה מסמך שירשם ויוכר כהוצאה לצרכי מס.

איזה סעיף בחוק מסדיר את עניין החשבונית העצמית ?
חשבונית עצמית שייכת למישור מע”מ בלבד. משמעותה של חשבונית עצמית היא שמקבל השירות יהיה חייב בתשלום מע”מ במקום נותן השירות.

בהתאם לסעיף 21 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975 (להלן-“החוק”), הקונה הוא זה שיהיה חייב במס, שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות יהיה מדובר והקונה הוא זה שיהיה חייב להוציא/להנפיק חשבונית עצמית .
סעיף 20 לחוק הוא הסעיף המתיר את הרשות לשלם מס במקום החייב בו : “מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו”.

מהו המקרה הנפוץ בו נשתמש בחשבונית עצמית ?
לרוב אנו נתקלים במצב של חשבונית עצמית בנושא של שכירויות כלומר אדם פרטי שמשכיר דירה ל”עוסק” ששוכר את הדירה למטרות עסק .
האדם הפרטי (“המשכיר”) אינו “עוסק”. אין לו תיק במע”מ כלומר מדובר בעסקה החייבת בדיווח שיש להגיש לרשויות מע”מ בגין הכנסותיו .
במילים אחרות: השוכר עורך חשבונית עצמית ורושם אותה בדוח עסקאותיו. הוא מנכה את המע”מ ועל פי חשבונית זו ובאפשרותו להשתמש בה כהוצאה לצורכי מס הכנסה .

כיצד נעשה הרישום והדיווח של חשבונית עצמית?
1. בשלב הראשון עוסק מדווח על העסקה כחלק מהכנסותיו במקום העוסק שכזכור אין לו תיק במע”מ.
• יש לשים לב כי הדבר יוצר סוג של עיוות כאשר העוסק מדווח (חודשי או דו חודשי) על מחזור הכנסותיו למע”מ, אזי החשבונית העצמית צריכה להיכלל באותו מחזור.
• כלומר, מחזור הכנסותיו של העוסק גדל בהתאם לגובה החשבונית העצמית שהוא הוציא. ולכן, על העוסק לבצע רישום כפול בדיווח למע”מ .
2. פעולה הבאה היא רישום החשבונית העצמית, כהוצאה לצורכי מע”מ, ובכך בעצם העוסק לא נפגע בתשלום המס והמע”מ בגין ההכנסה יקוזז מהמע”מ בגין ההוצאה .
3. ולבסוף לרשום החשבונית העצמית, רישום נוסף, כהוצאה לצורכי מס הכנסה, כלומר תירשם אך ורק ההוצאה ללא מע”מ של ההוצאה בדוגמא הזו הוצאות שכ”ד ובכך בעצם לדרוש את תשלום דמי השכירות כהוצאה מוכרת.

כלומר ההוצאה גם תקוזז מסכום ההכנסות שלנו ותפחית את הרווח בדו”ח הרווח והפסד שלנו .
הערה נוספת, לאחר שנעשו כל הפעולות האמורות לעיל, בעת שהנישום יגיש את הדוח השנתי שלו למס הכנסה, יהיה פער/הפרש בין המחזור שדווח למע”מ לבין המחזור שדווח למס הכנסה, ולכן, רצוי מאוד, עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לצרף מכתב הסבר המסביר את ההפרש בין המחזורים וזה כתוצאה מהוצאת חשבונית העצמית.

טפסים שיש להגיש לרשויות המס
חשוב להבין שכל מקרה של הוצאת חשבונית עצמית נבחן לגופו וזה לא החלטה של העוסק או המייצג שלו בלבד ,אלא יש דרישה להגיש בקשה על גבי טופס מספר 36 של מע”מ הנקרא בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס .
אך ורק לאחר קבל האישור ממע”מ יהיה רשאי להוציא השוכר את החשבונית העצמית.


דוגמא מספרית
א) שכ”ד חודשי שבגינה המשכיר קבע בחוזה כי יועבר לו 1,000 ₪ בחודש תחילה תירשם הכנסה אצל השוכר שכידוע יוציא חשבונית הכנסה עצמית ע”ש 1,000 ₪ וישולם בגינה מע”מ עסקאות בסכום של 117 ₪ .
ב) שלב שני תירשם הוצאה של חשבונית עצמית 1,000 ויקוזז בגין אותה ההוצאה 117 ₪ בגין מע”מ תשומות .
בשלב זה ניתן לראות שבמע”מ ישנה התקזזות של מע”מ העסקאות (בגין ההכנסות ) ומע”מ התשומות בגין ההוצאה והיא על אפס .

ג) שלב אחרון רישום הוצאת שכ”ד לצורכי מס הכנסה בלבד ללא מע”מ בסכום של 1,000 ₪ בלבד
וכתוצאה מכך הרישום יישאר רק הוצאה בספרי השוכר של 1,000 ₪ והמשכיר יהיה עליו לדווח למס הכנסה בגין הכנסתו בסכום של 1,000 ₪ בחודש .
ובכך יפטור מעצמו את הדיווחים ופתיחת התיק במע”מ .

לסיכום

  • חשבונית עצמית היא חשבונית רגילה שהעוסק מפיק בעצמו .
  • סכום זה מדווח בדו”ח התקופתי במחזור העסקאות .
  • סכום זה נכלל בדו”ח תקופתי הן כמע”מ עסקאות והן כמע”מ תשומות .
  • מסכום זה ידווח בטופס 102 בדו”ח ניכויים בחלק של “תשלומים לספקים”
  • סכום זה יירשם בספרים כהוצאה בגין השירות שהתקבל.

*הכותבת יועצת מס שתחום העיסוק שלה הוא גם נושא מיסוי לעסקים ועצמאים וגם משרדי נותן שרות בתחום מיסוי מקרקעין , מס שבח פריסות מס שבח מס רכישה וכו’.

עזרו לנו לחזק את העסקים בדרום

אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בהקמת מערך השיווק האינטרנטי הגדול בישראל לקידום העסקים בעוטף עזה ואשקלון: לפרטים נוספים ורכישת תשורה: https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=3252

סוף עידן המזומן

אין חבר נאמן ככסף מזומן- עדיין אימרה נכונה, אך מהיום מדובר בפחות כסף. לאחר שנים של דיבורים בנושא, ניסיונות טירפוד (בעיקר מצד

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן