תפעול פנסיוני ודיווח מקוון של הפקדות להסדר פנסיוני

שתפו בפייסבוק
צייצו בטוויטר
שתפו בקהילה העסקית שלכם

בשנת 2017 יכנסו לתוקף מספר רפורמות משמעותיות הדורשות מהמעסיקים לשנות מהותית את דרך העבודה בתחום. החל ינואר 2017 כל מעסיק שלו למעלה מ-50 עובדים, נדרש לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובקובץ דיווח אחיד שנקבע על ידי משרד האוצר (החל מינואר 2018 החובה תחול על כלל המעסיקים).

למי תוכל לפנות כדי ליצור קובץ מקוון ?

 • לשכת השכר
 • המסלקה הפנסיונית
 • חברת תפעול פנסיוני כגון WE
 • בתי תוכנה שנותנים שירותי בניית קובץ
 • אתר מעסיקים של הגוף המוסדי
 • תוכנת ניהול משרד של סוכן הביטוח

ישנם חברות תפעול המסוגלות לקלוט דוחות פיצול ישנות ולהמירם לקובץ מקוון הכולל את כל המידע הנדרש

כיצד תטפל במידע שגוי בהיזון החוזר ?

 • המעסיק מחויב להעביר קובץ תקין אם קיבלת היזון חוזר על דחיית הקובץ במלואו (עד אז לא ייקלטו זכויות העובד בחברה המנהלת).
 • המעסיק מחויב לטפל בהערות החברה המנהלת תוך 5 ימים כדי לוודא שזכויות עובדיך נקלטו באופן תקין.
 • היזון חוזר יישלח אל המעסיק בקובץ XML. נדרשת היערכות מיכונית ותוכנה ייעודית לצורך קריאת הקובץ והטיפול בו.

תיקון סעיף 20 – זכות העובד לבחור סוכן

במסגרת חוק ההסדרים 2016 תוקן שוב סעיף 20 לחוק קופות הגמל. התיקון מעניק לעובד זכות לבחור בכל עת בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, יעוץ פנסיוני או ביצוע פעולה בקופת הגמל, למעט הפקדות כספים לקופת הגמל, וכל זאת ללא התערבות המעסיק. עוד נקבע בתיקון, כי מעסיק לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד שיווק פנסיוני, יעוץ פנסיוני או יבצע עבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

לסיכום, זכותו של העובד, והעובד בלבד, לבחור עם איזה סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לעבוד, ללא התערבות המעסיק. יצוין כי זכותו של העובד לבחור אף באפשרות שלא לעבוד מול סוכן או יועץ, אלא בערוץ ישיר מול החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

הפרת ההוראה: הפרת זכות הבחירה של העובד לסוכן או יועץ פנסיוני שלו, עלולה לחשוף את המעסיקים לקנס פלילי בגובה של עד כ-1.8 מיליון ₪ או שנת מאסר בפועל.

לתשומת לב: משרד האוצר מפעיל מערכת לקבלת תלונות אנונימיות על מעסיקים, שמפרים את זכות הבחירה של העובד, לבחור את המוצר הפנסיוני או הסוכן הפנסיוני, וכן במקרה שהמעסיק אינו מאפשר לעובד ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבל, ובמקרה שהמעסיק מונע מעובד לנייד את כספי החיסכון לאפיקים שונים בהם בוחר העובד.

הפרדה בין שירותי שיווק ותפעול למעסיק

האחריות על קליטת הכספים בקופות העובד הועברה למעסיק, אולם עד כה את עלויות התפעול למעסיק שילמו העובדים לסוכנים דרך דמי הניהול. ב- 30.11.2015 פורסם בחוק ההסדרים תיקון לחוק לפיו תתקיים הפרדה בין שירותי שיווק פנסיוני שמקבל עובד, משירותי תפעול פנסיוני שמקבל מעסיק, מאותו הסוכן.

מי שעוסק בשיווק פנסיוני לעובדים, לא ייתן שירותי תפעול למעסיק, אלא אם כן מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. סוכן הביטוח יגבה מהמעסיק בלבד, בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול, בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה מבין :
 1. שיעור של 0.6% בתוספת מע״מ, מהתשלומים שהופקדו על-ידי מעסיק לקופת הגמל.
 2. סך 10.5 ₪ בתוספת מע"מ, צמוד למדד ינואר 2016.
 1. דמי הניהול לעובדים, וכן עמלת ההפצה שמשלם הגוף המוסדי לסוכן הביטוח, תפחת בשיעור דמי הסליקה שהמעסיק משלם לסוכן הביטוח.
 2. נבחרה עבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק קופות הגמל.

לסיכום חל איסור על המעסיק לקבל שירותי תפעול מסוכן ביטוח או מנהל הסדרים פנסיוניים, שנותן גם שירותי שיווק פנסיוני לעובדי המעסיק, אלה אם כן התקיימו כל התנאים 1-3 המפורטים לעיל.

מהן שירותי התפעול למעסיק ?

 • הפקדת כספים בעבור עובדים של המעסיק לגופים המוסדיים.
 • העברת מידע לגופים המוסדיים בגין הפקדת הכספים.
 • טיפול במשוב לבקרה בין הגופים המוסדיים לבין המעסיק, בגין הפקדת כספים.

על פי התקנות, העלות בסעיף 1 לעיל הינה בעד שירותי תפעול בלבד. ניתן לרכוש את השירותים הנוספים בעלות נוספת.

שירותים נוספים למעסיק ?

 • ביצוע מכרזים והתמחור מול הגופים המוסדיים לקבלת תנאים לעובדים בהסדרים פנסיוניים.
 • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
 • קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין.
 • מידע כללי לתיקון במערכת השכר – לדוגמא קוד מוסדי.
 • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

תחילת הוראת החוק ?

 • המגבלה האוסרת לקבל מאותו סוכן ביטוח הן שירותי תפעול למעסיק והן שירותי שיווק לעובדים, חלה מיום 1.12.2015 למעסיק מעל 10 עובדים (ליתר המעסיקים החל מינואר 2017).
 • החל מיולי 2017 על הסוכן להעביר בדיווח מקוון כל חודש דיווח על קבלת דמי הסליקה מהמעסיק, ועל הגוף המוסדי להפחית את דמי הניהול של העובדים ועמלת סוכן הביטוח בשיעור דמי הסליקה ששולמו.
 • ביום 1 ביולי 2017 יעביר הסוכן דיווח על דמי הסליקה ששולמו לו בשל החודשים ינואר-דצמבר 2016, וביום ה-15 ביולי יעביר הסוכן דיווח על דמי הסליקה ששולמו לו בשל החודשים ינואר – יוני 2017.

למה צריך גוף מתפעל ?

 • אי עמידה בכללי החוזר תגרור קנסות כבדים למעסיק. הדרך היחידה להעביר את האחריות היא על ידי חתימת הסכם תפעול ומתן ייפוי כוח מעסיק לחברה מתפעלת.
 • רק חברת תפעול בעלת קשרי עבודה שוטפים עם כל הגופים המוסדיים במשק תוכל לטפל כראוי באיזון החוזר.
 • ללא חברת תפעול עבודה תתחלק בין עובדי המעסיק לעובדי המייצג (רו"ח או יועץ מס).
 • ייווצר עומס רב בטיפול בפנסיה בגלל ריבוי הסוכנים נותני השרות לעובדים וריבוי הקופות והגופים המוסדיים.
 • עלות נמוכה לשירות.

למה לבחור ב-WE כחברת התפעול ?

 • ממשיכים כרגיל – מערכות התפעול המתקדמות ב-WE מפיקות קובצי XML בפורמט הנדרש, ללא הצורך של המעסיק או הנהלת החשבונות לשנות את שיטת העבודה הקיימת. כלומר תוכלו להמשיך לעבוד כרגיל ולשלוח לנו רשימות פיצול רגילות ואישורי ההעברה בנקאית.
 • שירותים נוספים למעסיק– בנוסף לשירותים שהוגדרו על ידי משרד האוצר, WE מוסיפה שירותים חשובים:
 • מעבר לתרגום דוח איזון חוזר, WE תטפל בתיקון השגויים מול הגופים המוסדיים.
 • טיפול בתהליך עזיבת עבודה למעסיק – העברת טופסי עזר ל-161 והעברת טופסי שחרור קופות.
 • שירותים נוספים לעובד – לעובדים שיבחרו למנות את WE כגורם מלווה – יפויי כוח ב1.
 • טיפול בתהליך עזיבת עבודה לעובד – טופסי 161א, ריסק זמני, פדיונות, המשך הפקדות, קליטה במעסיק חדש.
 • בדיקת הכדאיות בהסדר הפנסיוני הקיים ביחס לאלטרנטיבות אחרות – ל-WE מערכות ייעוץ מהמתקדמות בענף המאפשרות השוואה כלכלית ופיננסית של ההסדר הפנסיוני ונכסים פיננסים נוספים.
 • ייעוץ פרישה – בניית תזרים עתידי במונחי נטו על ידי תכנון המשיכות הקצבתיות וההוניות של הלקוח. חישוב האלטרנטיבות לתשלום מס מינימאלי וקבלת הפטור המקסימאלי בפרישה.
 • ליווי לכל אורך הדרך – שינוי סטטוס משפחתי, טיפול בתביעות וכו…

אשמח לענות על כל שאלה בנושא,

אוהד וייגמן – מנהל שותף קבוצת WE – 054-6723675

info@we2.co.il

עזרו לנו לחזק את העסקים בדרום

אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בהקמת מערך השיווק האינטרנטי הגדול בישראל לקידום העסקים בעוטף עזה ואשקלון: לפרטים נוספים ורכישת תשורה: https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=3252

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן