מידע לעסקים - על חקיקה ומשמעות כספית

טענות קשות כנגד רשות המיסים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

תופעת הפרוטקשן בעסקים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים והבינוניים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

חוק טיפולי פוריות שעבר בכנסת

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים והבינוניים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

חוק שבוע עבודה מקוצר

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים והבינוניים בראיון לתכנית עובר ושב בערוץ 10

השמעת מוזיקה בבתי עסק

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

קיצור שעות העבודה במשק

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית בוקר בריא בערוץ 2

חוק שבוע עבודה מקוצר

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים והבינוניים בראיון לתכנית עובר ושב בערוץ 10

השמעת מוזיקה בבתי עסק

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

קיצור שעות העבודה במשק

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית בוקר בריא בערוץ 2

השריפות בדרום והשפעתן על העסקים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית פותחים יום רשת 13

מבצעים ועסקים קטנים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון 9.7.18

חופשת לידה לעצמאיות

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית עובר ושב בערוץ 10

הצעות החוק בנוגע לעצמאיות בחופשת לידה

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

נטל דמי הביטוח לעצמאים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית סוגרים חשבון

קיצור שבוע העבודה

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית שש כלכלי בכאן11

עסקים בקשיים

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים כלכלי בלילה 28 12 16

עסקים בקריסה - הרכבת הקלה

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לחשבון יומי ערוץ 1 11.1.17

חוק הספאם

דקלה אבוטבול יו"ר התאגדות העסקים הקטנים בראיון לתכנית שש כלכלי בכאן 11 19.9.17