יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בתאריך 25.12.16 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 6/2016 בנושא הוראות בנוגע ליתרון צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים. החוזר מעניק רקע נרחב לשינויים שבוצעו בהפקדות לקופות המרכזיות לאורך השנים וכן הוראות חדשות לטיפול בצבירות בקופות. במהלך שנות ה-60 ובמטרה להבטיח את זכויותיהם של העובדים, כמו גם לאפשר למעביד התרת הוצאות בגין התחייבויותיו לשלם פיצויי פיטורין – הוקמו […]

למה כדאי לחברות בע”מ להקדים הכנסות לפני תום שנת המס 2016?

בעלי חברות בע"מ שימו לב: הקדמת ההכנסות לשנת המס 2016 ודחיית ההוצאות לשנת המס 2017 תחסוך לכם כחמישה אחוזים בתשלומי המס. התייעצו אם רואי החשבון שלכם. הכותבת- רוח ציפי זיו- יועצת עסקית התאגדות העסקים בישראל אנחנו בימים האחרונים של 2016 וכדאי להתנהל נכון מבחינה כלכלית בכל הנוגע לחישוב התשלומים למס הכנסה. מדובר בחיסכון של חמישה […]

למה כדאי לחברות בע”מ להקדים הכנסות לפני תום שנת המס 2016?

בעלי חברות בע"מ שימו לב: הקדמת ההכנסות לשנת המס 2016 ודחיית ההוצאות לשנת המס 2017 תחסוך לכם כחמישה אחוזים בתשלומי המס. התייעצו אם רואי החשבון שלכם. הכותבת- רוח ציפי זיו- יועצת עסקית התאגדות העסקים בישראל אנחנו בימים האחרונים של 2016 וכדאי להתנהל נכון מבחינה כלכלית בכל הנוגע לחישוב התשלומים למס הכנסה. מדובר בחיסכון של חמישה […]